Rechter wijst bezwaar tegen ongelijke behandeling snellaadstations af

(foto: Fastned)

In haar vonnis in de rechtszaak die Fastned en MisterGreen hadden aangespannen tegen de Staat heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de Staat mag doorgaan in haar ongelijke behandeling.

De uitspraak is koren op de molen van Shell dat bij diverse van de Shell-tankstations snelladers aan het uitrollen is.

De Rechtbank oordeelt: ‘Van gelijke gevallen is [dus] geen sprake’ omdat een benzinestation benzine verkoopt en een laadstation stroom. Fastned en MisterGreen laten weten verbijsterd te zijn over deze uitspraak die volgens hen ongelijke behandeling tussen basisvoorzieningen door de Staat goedkeurt en zullen tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan.

De rechtszaak ging erover of een benzinestation naast benzine ook stroom mag verkopen op dezelfde verzorgingsplaats waar reeds een laadstation is of komt. Met de uitspraak wordt een situatie toegestaan dat er geen twee laadstations per verzorgingsplaats mogen zijn, tenzij het tweede laadstation van een oliemaatschappij is. Daarbij geldt omgekeerd dat een laadstation geen benzine mag verkopen als aanvullende voorziening. Bovendien mogen bedrijven als Fastned geen enkele aanvullende voorziening aanbieden. ‘Een benzinerijder mag daarentegen wel broodjes en een toilet maar een elektrische rijder blijkbaar niet, tenzij ze komt laden bij een oliemaatschappij’, aldus Fastned.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: ‘Het lijkt wel Animal Farm van George Orwell. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Oliemaatschappijen worden door de minister behandeld alsof ze een status aparte hebben en de rechter oordeelt nu dat dit geoorloofd is omdat oliemaatschappijen nu eenmaal anders zijn. Letterlijk. Ik heb altijd geleerd dat discrimineren niet mag maar blijkbaar mag het dus toch. Naast het feit dat dit ingaat tegen mijn diepste overtuiging is het zeer schadelijk voor de energietransitie en voor de kartrekkers van deze transitie zoals Fastned en MisterGreen.’


Naar overzicht